Wereldburger

Ik bin twatalich. Dat fyn ik fijn!
Ik bin in wereldburger!

https://agenda.weforum.org/2015/04/how-the-language-you-speak-changes-your-view-of-the-world/