Pake?

In mijn kinderjaren stond ik er niet bij stil dat ik ook een pake moest hebben. We gingen elke week op bezoek bij beppe en dan kregen we tee mei molke en appenĂșten van beppe. Het was voor mij altijd vanzelfsprekend dat we naar beppe gingen. En niet naar pake en beppe. Tot dat ik door mijn omgeving in de gaten kreeg dat ik ook een pake moest hebben.

Zodoende kwam ik uit bij mem met de vraag. Waar is mijn pake?
Mem vertelde mij dat haar heit en mem al waren gestorven voordat ik werd geboren en dat heit zijn heit was gestorven toen ik nog maar 3 jaar oud was.

Als ik nu pake’s en beppe’s met hun kleinkinderen zie denk ik zo nu en dan toch, dat had ik vroeger ook graag gewild. Een eigen Pake!