Myn Heit

Myn Heit (1901-1984)
Hoe belangrijk is een lintje. Het kan een mijlpaal zijn in je leven.
Zo zie ik mijn vader:
Op eerste Pinksterdag 2009 kwamen onze zoon en zijn vrouw bij ons op bezoek. Het was heerlijk zonnig weer en we hebben de hele dag buiten kunnen zitten. Veel nieuws passeerde de revue en zo vertelde mijn zoon , dat een collega van hem een lintje had gekregen voor 25 jaar trouwe dienst en dat mijn zoon deze huldiging had mee gemaakt. Toen moest ik even aan mijn vader denken.
Mijn vader heeft zijn hele leven in Berlikum, gewoond. Naast zijn schildersbedrijf zette hij zich in voor de gemeenschap. Zo was hij 3 x 6 jaar met tussenpozen van één jaar lid van de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente. Meestal voorzitter. In de oorlog hield hij samen met nog een kerkenraadslid Oeb de Vries de zondagsschool draaiende, toen ds. Kater door de Duitsers werd opgepakt.
Daarnaast was hij jarenlang penningmeester van de IJsclub “Berlikum en Omstreken “en wanneer er ijswedstrijden werden gehouden was hij ijsmeester. Ien, twa trije, fuort, en dan stoven de rijders weg. Eenvoudiger kon het niet, maar het werkte. Verder zat hij in de Oudercommissie en was hij 24 jaar penningmeester van de Vereniging voor Openbaar onderwijs. Altijd de jaarlijkse kwitanties uitschrijven à f 1.— later werd het f. 2.50 en dan ging ik er bij langs om ze te innen, Na 24 jaar zei hij, nu moet een ander het maar eens doen en op de vergadering bedankten ze hem met een cyclaam.
Daarna kwam mij zijn dagboekje “In en rond Berlikum 1930-1947” in gedachten, dat ik had uitgetypt en dat in 1995 in samenwerking met de Stichting Oudheidkamer “De Grusert” werd uitgegeven.
Wat voor de één een lintje betekent, was voor mijn vader postuum de uitgifte van zijn dagboekje.