Amsterdamse kinderen in Gorredijk

Mijn opa

1) Amsterdamse kinderen in Gorredijk
Dit zijn mijn opa en oma, Anton en Dina. Zij hadden al vier kinderen, Antoon, Dini, Frits en Agnes, toen midden in de hongerwinter ook Elly werd geboren. De oudste zoon Antoon moest onderduiken, maar toen er echt niets meer te eten was in Amsterdam, besloten zij de drie andere kinderen mee te geven op een transport naar Friesland. Dini (mijn tante) en Frits (mijn oom) kwamen uiteindelijk op boerderijen te logeren waar ze meehielpen omdat ze al tieners waren. Ze spreken nu nog steeds erover hoe intens gelukkig ze waren in die tijd in Gorredijk. Een verhaal dat nog leeft, is dat Frits uit volle borst stond te zingen toen hij aan het werk was in de stal en dat de anderen op de boerderij gestopt waren met werken en plotseling allemaal bleken te staan luisteren, want Frits zong een heel repertoire uit een Amsterdams Jongenskoor en had een mooie stem.

Ik schrijf een brief over van mijn opa Anton aan zijn kinderen:

Amsterdam 13 mei 1945

Lieve Dini, Fritsje en Agnes,

Jelui hebt het nieuws zeker al vernomen hè? De oorlog is gelukkig afgeloopen. Kinderen, wij zijn vrij. Dini heb je onze brief van 8 mei al ontvangen? Die zou Dr. van Schaik meenemen. Heb je hem al? Schrijf ons eens spoedig terug. Over de post mag je alleen nog maar briefkaarten sturen. Wij branden van nieuwsgierigheid naar bericht!! Bij ons is alles goed. Wij krijgen ook zoo zoetjesaan meer te eten. Gelukkig maar, ‘t werd tijd.

Hoe is het in Gorredijk, geen oorlogsellende gehad? Verlangen jelui naar huis? Wij verlangen erg naar jelui. Ik zeg dikwijls tegen moeder, ik wou dat ik maar even om een hoekje mocht kijken. Leer je al goed melken Dini? Ik zou ook best eens een paar weken op het land door willen brengen. Misschien verhuur ik mij wel bij een boer in de vacantie. Stel je voor zeg Dini, dat ik plots in Gorredijk met moeder, Elly en Antoon kom opdagen. Dat ik met Antoon op het land ga werken. Dan waren wij fijn bij elkaar zeg! Enfin, misschien wordt het nog werkelijkheid. Toe kinderen doe de hartelijke groeten aan je pleegouders en ontvang ook de groeten van jelui liefhebbende

Vader en Moeder, Broer en Zusje