Alfke

Nei Swartepyts swarte struiershân
Nei de doar fleane,
Nei buorman swaaie.